O Našoj Kompaniji

Naša kompanija ima dugu istoriju. Posao rade dva brata Mile i Ilija Kosanović koji su u uzajamnom saradnjom i rade u istim prostorijama.

Kako je vreme promicalo, stvorili su veliki proizvodni program, tako da bi sve bilo pod kontrolom razdelili su posao na dva dela, mada i dalje rade kao jedan.
Ideje za nove proizvode i stvaranju istoimenih prave zajedno. Jer na taj način mogu samo biti uspešni. Glavni i odgovorni čovek za Poljo Metal je Mile Kosanović do za Kosanović Metal odgovoran je Ilija Kosanović.
Kao što smo rekli ove dve firme imaju dugu i jaku tradiciju koje iz dana u dan sve više napreduju.

Naše osoblje

Šef Kompanije i sistem rada

Da bih sve funkcionisalo u najboljem redu u kompaniji, mora postojati glavni čovek, koji odlučuje o svemu, Mile Kosanović.
Mile Kosanović kao glavni čovek, o svakom novom poslovnom koraku, konsultuje se sa svojim partnerom Ilijom Kosanovićem, a isto tako i sa svojim vernim radnicima bez kojih ne bih mogla da kompanija dve firme tako dobro da napreduje i razvija. Radnici moraju biti upućeni u svaki novi poduhvat kompanije, jer oni su od kojih zavisi kvalitet novih proizvoda.

U našem proizvodnom pogonu, ima više segmenata proizvodnje. Za svaki segment proizvodnje odgovoran je jedan čovek za grupu ljudi.
Pored poznavanja svog dela pogona, svaki od šefova je osposobljen za rad u svakom od pogona i spreman da radi na svakom proizvodu. Poznavajući proizvode i ceo opseg proizvodnje spremni su da kupcu daju sve potrebne informacije o proizvodu i odgovore na sva njegova pitanja.

Zaštita i privatnost

Zaštita radnika
Naši radnici su zaštićeni na poslu od svih neprilika koje se mogu dogoditi. Obavezani su da se pridržavaju svih pravila zaštite na radu.

Zaštita proizvoda i privatnost
Svaki proizvod je prošao sve testove izdržljivosti i kvaliteta. U samu proizvodnju nemaju pristupa neovlašćena lica, kako bih našu privatnost sačuvali samim tim i kvalitet.